Sněmovní tisk 84
Novela z. o zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 84/0 dne 16. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Jaroslav Zavadil a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 153).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 84/2, který byl rozeslán 30. 4. 2014 v 12:18.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 166, usnesení č. 266).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 5. 2014.
  Zákon Senátem schválen 18. 6. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 7. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 7. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 136/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
676Antonín Seďa06137-07296.doc (14 KB) / PDF (177 KB, 1 strana) 28. 4. 2014 v 08:26:35


Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Správa státní, Zaměstnanci, Zaměstnanost, Zdravotně postižení občané

Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, integrace postižených osob, nelegální pracovník, nezaměstnanost, pracovní inspekce, sociální zabezpečení, zdravotně postižený pracovník

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)