Sněmovní tisk 834
Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2015, Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2016

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 6. 2016 jako tisk 834/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 524/16, PID KORNA9EAWY3G.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 6. 2016 (usnesení č. 292). Zpravodajem určen Martin Lank.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 27. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1406).Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, Česká republika, extremismus, islám, ministerská odpovědnost, policejní spolupráce, rasismus, terorismus, zpráva o činnostiISP (příhlásit)