Sněmovní tisk 831
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014)

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 6. 2016 jako tisk 831/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 523/16, PID KORNA7MD5G76.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 6. 2016 (usnesení č. 292). Zpravodajem určen Ing. Václav Klučka.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 27. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1405).Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, civilní ochrana, policejní kontrola, trestná činnost, veřejná bezpečnost, veřejný pořádek, zpráva o činnostiISP (příhlásit)