Sněmovní tisk 714
N. z. o zákazu halál porážek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Olga Havlová, Marek Černoch, Karel Fiedler, Martin Lank, Jana Hnyková, David Kádner, Augustin Karel Andrle Sylor, Jiří Štětina) předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: Havlová O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 714/0 dne 12. 2. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 2. 2016. Vláda zaslala stanovisko 14. 3. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 3. 2016 jako tisk 714/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 242/16, PID RACKA779US1C.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Církev, Potravinářství, Živočichové

Deskriptory EUROVOCu: hygiena výživy, islám, kontaminace potravin, muslim, náboženství, otrava zkaženými potravinami, porážka zvířat

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)