Sněmovní tisk 43
Novela ústav. zák. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: Polčák S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 43/0 dne 3. 12. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 43/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Petr Kořenek a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21., 22. 1. 2014 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 82).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 43/6, který byl rozeslán 30. 4. 2014 v 16:53.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 162, usnesení č. 264).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 5. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 287, dokument 287/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 5. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 6. 2014 a přijal usnesení č. 98 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 6. 2014 a přijal usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako tisk 287/1 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 287/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 287/3 (doporučuje).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 25. 5. 2016 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 287/4 (konstatuje).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 26. 5. 2016 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, ústava, veřejné finance, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)