Sněmovní tisk 392
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Opálka, Soňa Marková, Pavel Kováčik, Vojtěch Filip) předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2015.
Zástupce navrhovatele: Opálka M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 392/0 dne 23. 1. 2015.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 1. 2015. Vláda zaslala stanovisko 25. 2. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 2. 2015 jako tisk 392/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 167/15, PID RACK9T8C4NO6.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145).
  Navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Příspěvky státní, Zabezpečení sociální, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: daňový základ, důchodový plán, osoba samostatně výdělečně činná, pojistné, sociální politika, sociální pomoc, sociální zabezpečení, zdanitelný příjem

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)