Sněmovní tisk 367
Novela z. o lesích (lesní zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Středočeského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 4. 12. 2014.
Zástupce navrhovatele: Petera Miloš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 367/0 dne 5. 12. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 12. 2014. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 12. 2014 jako tisk 367/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1512/14, PID RACK9RMDQVYL.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Mgr. Herbert Pavera a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 19. 5. 2015 na 27. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 19. 5. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 101, usnesení č. 750).Hesla věcného rejstříku: Lesy

Deskriptory EUROVOCu: hospodaření se zdroji, krádež, les, ochrana lesa, přírodní zdroje, státní lesy, trestný čin, trestný čin proti majetku, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)