Sněmovní tisk 180
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: Stanjura Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 180/0 dne 22. 4. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 22. 5. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 5. 2014 jako tisk 180/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 501/14, PID KORN9JHCM9CM.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Čihák a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 28. 4. 2015 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Deskriptory EUROVOCu: cena za dopravu, mýto, nákladní doprava, pozemní doprava, tarifikace infrastruktury

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)