Sněmovní tisk 171
Novela z. o střelných zbraních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 171/0 dne 11. 4. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 328/14, PID KORN9HSK47IN.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Josef Zahradníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 214).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 5. 6. 2014 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Podnikání, Zbraně

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, kontrola zbrojení, osobní zbraň, označení kvality, policejní kontrola, střelná zbraň a střelivo, testování, vojenské vybavení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)