Sněmovní tisk 106
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 106/0 dne 23. 1. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 1. 2014. Vláda zaslala stanovisko 21. 2. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 2. 2014 jako tisk 106/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 3. 2014 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 168).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 106/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 106/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 106/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 106/5 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Ústavně právní výbor.
  Návrh zákona 8. 10. 2015 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Řád občanský soudní

Deskriptory EUROVOCu: manželé, pohledávka, soukromý majetek, spoluvlastnictví, vlastnictví, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)