Sněmovní tisk 105
Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 105/0 dne 23. 1. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 1. 2014. Vláda zaslala stanovisko 21. 2. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 2. 2014 jako tisk 105/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Lichva, Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: dluh, právnická osoba, půjčka, trestní odpovědnost, trestný čin

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)