Sněmovní tisk 1038
Novela z. o lesích (lesní zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Jaroslav Faltýnek, Ladislav Velebný, Pavel Kováčik, Pavel Bělobrádek, Jan Bartošek, Jiří Mihola, Petr Kudela) předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1038/0 dne 20. 2. 2017.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 2. 2017. Vláda 23. 3. 2017 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, dřevozpracující průmysl, les, pěstování lesů, struktura státní správy, udržitelné lesní hospodářství, veřejná instituce, výrobky ze dřeva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)