Sněmovní tisk 987
Novela obchodního zákoníku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Cyril Svoboda, Michaela Šojdrová, Jiří Carbol, Jan Grůza, Jiří Hanuš, Ludvík Hovorka, Jan Kasal) předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Svoboda C. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 987/0 dne 9. 12. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 987/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Zákoník obchodní

Deskriptory EUROVOCu: akcionář, finanční akcie, kapitálová společnost, obchodní právo, obchodní vztahy, převod vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)