Sněmovní tisk 855
Novela obchodního zákoníku - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 855/0 dne 27. 5. 2009.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 29. 5. 2009. Určil zpravodaje: JUDr. Hana Šedivá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1252).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 855/2, který byl rozeslán 10. 9. 2009 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 74, usnesení č. 1403).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 10. 2009.
  Zákon Senátem schválen 5. 11. 2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 11. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 11. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 420/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Zákoník obchodní

Deskriptory EUROVOCu: burza cenných papírů, cenné papíry, finanční trh, kapitálová společnost, obchodní právo

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)