Sněmovní tisk 80
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Kratochvíle, Petr Zgarba, Josef Řihák, Ladislav Skopal, Josef Šenfeld, Přemysl Rabas) předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: Kratochvíle Karel a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 80/0 dne 7. 11. 2006.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 11. 2006. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 12. 2006 jako tisk 80/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, hospodářské vztahy, veřejný majetek, vlastnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)