Sněmovní tisk 503
N.z. o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: Paroubek Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 503/0 dne 5. 5. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 5. 2008. Vláda zaslala stanovisko 3. 6. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 6. 2008 jako tisk 503/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2008 (usnesení č. 269). Určil zpravodaje: Ing. Ludvík Hovorka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 9. 2008 na 38. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 26. 9. 2008 na 38. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 82, usnesení č. 890).Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Poplatky, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: ceny, derogace, lék, náklady na zdraví, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)