Sněmovní tisk 372
N. z. o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 12. 2007.
Zástupce navrhovatele: Paroubek Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 372/0 dne 4. 12. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 12. 2007. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2007 jako tisk 372/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 18. 3. 2008 na 28. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 18. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 90, usnesení č. 698).Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: lék, platba, státní pojištění, volně prodejný lék, výdaje na zdraví, zdravotní péče, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)