Sněmovní tisk 113
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Walter Bartoš, Zbyněk Novotný, Petr Pleva, Tomáš Hasil) předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2006.
Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 113/0 dne 14. 12. 2006.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2006. Vláda zaslala stanovisko 17. 1. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2007 jako tisk 113/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, nábor, propuštění, školní vzdělávání, učitel, vedoucí pracovník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)