Sněmovní tisk 972
Novela z. o obcích (obecní zřízení)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Votava, Radko Martínek, Rudolf Tomíček, Zdeněk Koudelka, Vlastimil Aubrecht) předložila sněmovně návrh zákona 3. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: Votava Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 972/0 dne 4. 5. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 2. 6. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 6. 2005 jako tisk 972/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 4. 2006 poslancům jako tisk 972/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 4. 2006 poslancům jako tisk 972/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2475).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 6. 6. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 972/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 972/6.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: finance místních úřadů, finanční kontrola, obec, Praha, region

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)