Sněmovní tisk 964
Návrh z. o náhradním výživném

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS

Předkladatel

Mgr. Anna Čurdová předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 964/0 dne 22. 4. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 26. 5. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 5. 2005 jako tisk 964/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 964/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 964/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2474).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 8. 6. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 964/8.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 964/9.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Rodina

Deskriptory EUROVOCu: dítě, neúplná rodina, rozvod, sociální dávky, sociální příspěvek, vyživovací povinnost, zálohová platba

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)