Sněmovní tisk 953
Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Robin Böhnisch, Zdeněk Koudelka, Oldřich Němec) předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: Böhnisch Robin.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 953/0 dne 21. 4. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 20. 5. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 5. 2005 jako tisk 953/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Evropský parlament, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: hlasování, místní volby, organizace voleb, preferenční hlasování

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)