Sněmovní tisk 952
Novela z. o volbách do Parlamentu České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Robin Böhnisch, Zdeněk Koudelka, Oldřich Němec) předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: Böhnisch Robin.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 952/0 dne 21. 4. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 20. 5. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 5. 2005 jako tisk 952/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2005 (usnesení č. 456). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2172).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 952/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • L

  Projednávání proběhlo 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dnů (usnesení č. 2221).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 952/3, který byl rozeslán 19. 4. 2006 v 14:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 246, usnesení č. 2443).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 10. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 10. 2006.

Zákon vyhlášen 6. 11. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 158 pod číslem 480/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní volby, preferenční hlasování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)