Sněmovní tisk 888
Novela z. o obchodu s reproduk.mater. lesních dřevin

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Grůza, Petr Zgarba, Pavel Kováčik, Jiří Hanuš, Ladislav Skopal) předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 2005.
Zástupce navrhovatele: Grůza Jan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 888/0 dne 3. 2. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 2. 2005. Vláda zaslala stanovisko 4. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 3. 2005 jako tisk 888/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: Ing. Ludmila Brynychová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1596).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 888/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 888/3, který byl rozeslán 23. 6. 2005 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 640, usnesení č. 1792).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 888/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 888/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 88, usnesení č. 1839).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 1. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 387/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Lesy

Deskriptory EUROVOCu: geneticky modifikovaná rostlina, lesní certifikace, ochrana odrůd rostlin, osivo, pěstování lesů, rozmnožování rostlin, udržitelné lesní hospodářství, zalesňování

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)