Sněmovní tisk 863
Novela z. o církvích a náboženských společnostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 11. 7. 2005.
  Návrh zákona 5. 8. 2005 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 863/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 863/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 55, usnesení č. 1985).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 11. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 12. 2005.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 173 pod číslem 495/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Církev

Deskriptory EUROVOCu: církev, dobročinná organizace, instituce náboženství, právnická osoba, svoboda vyznání, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)