Sněmovní tisk 771
Zpráva o stavu zeměděl. za rok 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2003

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 9. 2004 jako tisk 771/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 9. 2004 (usnesení č. 331). Zpravodajem určen Ing. Ladislav Skopal.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 11. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 771/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1474).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, hospodářský výsledek zemědělství, ministerská odpovědnost, zemědělská produktivita, zemědělská situace, zemědělská statistikaISP (příhlásit)