Sněmovní tisk 767
Novela z. o nakládání s gen. modif. organismy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 9. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 767/0 dne 8. 9. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2004 (usnesení č. 326). Určil zpravodaje: Ing. Ludmila Brynychová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1468).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 767/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 767/2, který byl rozeslán 23. 6. 2005 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 548, usnesení č. 1786).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 11. 7. 2005.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 13. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 346/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rostliny

Deskriptory EUROVOCu: biotechnologie, genetické inženýrství, geneticky modifikovaný organismus, označení výrobku, prevence environmentálních rizik, průmyslově vyráběná krmiva, zdravotní riziko, zpracované potraviny

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)