Sněmovní tisk 764
Novela z. o přech.věcí,práv a závaz. do majetku krajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 30. 8. 2004.
Zástupce navrhovatele: Juránek Stanislav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 764/0 dne 31. 8. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 9. 2004. Vláda zaslala stanovisko 1. 10. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 10. 2004 jako tisk 764/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa státní, Školství, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, katastr nemovitostí, regionální orgány státní správy, veřejný majetek, vlastnictví, výchovně vzdělávací zařízení, vztah mezi státem a regionem

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)