Sněmovní tisk 74
N. zák. Moravskoslezského kraje o ochraně přírody a krajiny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 25. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Tošenovský E., Wantula Z..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 74/0 dne 27. 9. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 9. 2002. Vláda zaslala stanovisko 22. 10. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 10. 2002 jako tisk 74/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 168/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, nemovitý majetek, ochrana krajiny, ochrana životního prostředí, správní řízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)