Sněmovní tisk 735
Novela z. o válečných veteránech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Černý, Antonín Seďa, Tomáš Kladívko, Jiří Bílý, Alexander Černý, Václav Frank, Petr Ibl, Michal Hašek) předložila sněmovně návrh zákona 13. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: Černý Karel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 735/0 dne 14. 7. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 2004. Vláda zaslala stanovisko 30. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2004 jako tisk 735/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2004. Určil zpravodaje: Mgr. Radim Turek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost (rozhodnutí č. 41)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 12. 2004 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1430).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 735/3, který byl rozeslán 23. 3. 2005 v 15:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 143, usnesení č. 1619).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2005.

Zákon vyhlášen 23. 5. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 190/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Policie, Politika agrární

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: armáda, policie, válečný veterán, válka, vyznamenání

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)