Sněmovní tisk 730
Novela občanského soudního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vilém Holáň, Josef Janeček, Jan Kasal, Vladimír Říha, Michaela Šojdrová, Jan Škopík, Josef Vícha) předložila sněmovně návrh zákona 7. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: Holáň Vilém a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 730/0 dne 8. 7. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 7. 2004. Vláda zaslala stanovisko 30. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2004 jako tisk 730/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Hana Orgoníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor (rozhodnutí č. 41)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1338).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 730/5, který byl rozeslán 11. 2. 2005 v 9:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 279, usnesení č. 1506).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2005.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 170/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rodina, Řád občanský soudní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, nevyřízené soudní spory, občanskoprávní řízení, soudní řízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)