Sněmovní tisk 728
Novela z. o podpoře malého a střed. podnikání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 728/0 dne 9. 7. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 20. 7. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 39)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 3. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 3. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 54, usnesení č. 1334).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 11. 2004.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 234 pod číslem 690/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: malá a střední průmyslová odvětví, podpora podnikání, státní podpora

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)