Sněmovní tisk 723
Výroční zpráva Pozemkového fondu za rok 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2003 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2003

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 6. 2004 jako tisk 723/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 6. 2004 (usnesení č. 322). Zpravodajem určen Ing. Josef Mandík.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 21. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 723/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1473).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární, Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, nemovitý majetek, převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (příhlásit)