Sněmovní tisk 715
Senátní n.z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Senát

  • PS

    předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 22. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: Roubíček V., Zlatuška J..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 715/0 dne 23. 6. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 6. 2004. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 7. 2004 jako tisk 715/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: akademické svobody, náklady na vzdělávání, školné, vysokoškolské vzdělání, vzdělávací program

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)