Sněmovní tisk 673
Novela z. občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Michaela Šojdrová, Oldřich Němec, Jan Kasal, Marian Bielesz, Tomáš Hasil, Jiří Hanuš, Josef Vícha, Jiří Karas, Vilém Holáň, Jan Zahradil) předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: Šojdrová Michaela a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 673/0 dne 26. 5. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 25. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2004 jako tisk 673/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Péče o zdraví, Zákon trestní, Zákoník občanský, Živočichové

Deskriptory EUROVOCu: domácí zvíře, chov zvířat, občanskoprávní odpovědnost, občanský zákoník, odpovědnost, škoda, trestní odpovědnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)