Sněmovní tisk 658
Novela z. o stát. sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Hana Orgoníková, Anna Čurdová, Eduard Zeman) předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: Orgoníková Hana a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 658/0 dne 5. 5. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 4. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 6. 2004 jako tisk 658/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Jarmila Boháčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1173).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 658/4, který byl rozeslán 24. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 41, usnesení č. 1329).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 658/5, který byl rozeslán 9. 2. 2005 v 18:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 241, usnesení č. 1500).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 658/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 658/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 28, usnesení č. 1628).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2005.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 204/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: dítě, mateřská škola, otcovská dovolená, předškolní výchova, rodina, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)