Sněmovní tisk 631
N.z. o příspěvku na nájemné

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomáš Vrbík, Karel Kühnl, Robert Vokáč) předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: Vrbík Tomáš a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 631/0 dne 6. 4. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 4. 2004. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 5. 2004 jako tisk 631/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová, Příspěvky státní

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, příjem, příjem domácnosti, pronájem, pronájem nemovitosti, sociální dávky, trvalý pobyt, úprava nájmů

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)