Sněmovní tisk 484
Novela z. o někt. podmín. podnikání v obl.cest. ruchu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 27. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 484/0 dne 29. 10. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 10. 2003. Vláda zaslala stanovisko 28. 11. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 12. 2003 jako tisk 484/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Obchod a služby

Deskriptory EUROVOCu: cestovní ruch, kulturní dědictví, obor podnikání, odborná kvalifikace, práce v cestovním ruchu, živnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)