Sněmovní tisk 450
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Eva Dundáčková předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2003.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 450/0 dne 18. 9. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 9. 2003. Vláda zaslala stanovisko 15. 10. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 10. 2003 jako tisk 450/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Důchody

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, podmínky pro odchod do důchodu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)