Sněmovní tisk 446
Novela z. o České lékařské komoře - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 9. 2003.
Zástupce navrhovatele: Součková Marie.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 446/0 dne 11. 9. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2003 (usnesení č. 179). Určil zpravodaje: MUDr. Jiří Maštálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 710).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 25. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 35 dní (usnesení č. 757).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 12. 2003 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2003 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 446/2, který byl rozeslán 12. 12. 2003 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2003 na 25. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 32, usnesení č. 832).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 446/3, který byl rozeslán 18. 12. 2003 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Komory

Deskriptory EUROVOCu: lékař, lékárník, profesní komora, zubní lékař

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)