Sněmovní tisk 438
Novela z. o podm. prov. vozidel na pozem. komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Pavel Hojda předložil sněmovně návrh zákona 27. 8. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 438/0 dne 28. 8. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 8. 2003. Vláda zaslala stanovisko 24. 9. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 9. 2003 jako tisk 438/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 10. 2003 (usnesení č. 189). Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 11. 2. 2004 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: automobil, bezpečnost silničního provozu, pozemní doprava, silniční doprava, technická kontrola

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)