Sněmovní tisk 435
Novela z. o hnojivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 2003.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 435/0 dne 29. 8. 2003.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 9. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Petr Zgarba a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 28)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 852).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 435/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 435/2, který byl rozeslán 24. 3. 2004 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 66, usnesení č. 991).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 4. 2004.
  Zákon Senátem schválen 29. 4. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2004.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 317/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Hnojiva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: hnojiva, nakládání s odpadem, organická hnojiva, skladování, zalesněná plocha, zemědělská půda, zemědělský výzkum

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)