Sněmovní tisk 426
Novela z. o odškodnění osob odvleč. do SSSR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň) předložila sněmovně návrh zákona 6. 8. 2003.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 426/0 dne 6. 8. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 8. 2003. Vláda zaslala stanovisko 5. 9. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 9. 2003 jako tisk 426/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2003 (usnesení č. 179). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 12. 11. 2003 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Odškodnění

Deskriptory EUROVOCu: deportovaná osoba, odškodnění, Svaz sovětských socialistických republik

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)