Sněmovní tisk 412
Návrh zákona o podpoře rodiny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 412/0 dne 28. 7. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 13. 8. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2003 jako tisk 412/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Hana Orgoníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 720, usnesení č. 805).Hesla věcného rejstříku: Rodina

Deskriptory EUROVOCu: ochrana rodiny, rodinná politika, státní podporaISP (příhlásit)