Sněmovní tisk 388
Novela z. - trestní zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Nováková Eva a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 388/0 dne 4. 7. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 7. 2003.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Řád občanský soudní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: lidská práva, pomluva, trestný čin proti osobám

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)