Sněmovní tisk 387
Novela z. o jednacím řádu Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 2. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Stodůlka,Janata.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 387/0 dne 4. 7. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 694).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 387/5, který byl rozeslán 25. 2. 2004 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 462, usnesení č. 940).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 172/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád jednací

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, jednací řád, jednací řád parlamentu, legislativní proces, parlamentní dokument, právní spolupráce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)