Sněmovní tisk 385
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2002

Autor: Urban Milan

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Zpráva se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 385/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 7. 2003 (usnesení č. 171). Zpravodajem určen Ing. Jaroslav Plachý.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 702).Hesla věcného rejstříku: Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, státní podpora, zpráva o činnostiISP (příhlásit)