Sněmovní tisk 365
Novela z. o rozpočtovém určení výnosu daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 365/0 dne 13. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 365/3, který byl rozeslán 24. 9. 2003 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 221, usnesení č. 670).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 20. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 365/4 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 365/5, který byl rozeslán 29. 10. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 444, usnesení č. 744).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 365/6, který byl rozeslán 3. 11. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 571).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, rozpočet, správní reforma, struktura státní správy

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)