Sněmovní tisk 362
Novela z. o stát. správě a samospráv. ve školství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 362/0 dne 12. 6. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 6. 2003. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 7. 2003 jako tisk 362/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: školství, soukromé školství, státní podpora, územní samospráva, veřejná správa

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)