Sněmovní tisk 348
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jarmila Boháčková, Anna Čurdová, Eva Nováková, Hana Šedivá, Eduard Zeman) předložila sněmovně návrh zákona 6. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Boháčková Jarmila a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 348/0 dne 7. 6. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 6. 2003. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 7. 2003 jako tisk 348/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 7. 2003 (usnesení č. 175). Určil zpravodaje: RSDr. Ing. Svatomír Recman a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 791).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 348/2 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 348/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 348/4, který byl rozeslán 16. 6. 2004 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 224, usnesení č. 1214).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 8. 2004 poslancům jako tisk 348/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 8. 2004 poslancům jako tisk 348/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 87, usnesení č. 1267).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 10. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 10. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 10. 2004.

Zákon vyhlášen 9. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 189 pod číslem 557/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, nemzdové příjmy, rozpočtová pravidla, struktura státní správy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)