Sněmovní tisk 343
Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Šimonovský Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 343/0 dne 6. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Schling a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 549).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 343/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 343/2, který byl rozeslán 23. 10. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 209, usnesení č. 766).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 343/4, který byl rozeslán 10. 12. 2003 v 16:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 847, usnesení č. 830).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 5. 1. 2004.
  Návrh zákona 2. 2. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 343/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 343/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 155, usnesení č. 916).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 3. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 3. 2004.

Zákon vyhlášen 19. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 118/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: přeprava nebezpečného nákladu, říční plavba, vnitrozemská vodní cesta

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)